Klientët tanë institucional

Shërbimet profesionale të ECIKS i kanë përdorur dhe vazhdojnë t'i përdorin si klientë nga fusha e biznesit ashtu edhe klientë institucional: