Klientët tanë nga fusha e biznesit

Shërbimet profesionale të ECIKS i kanë përdorur dhe vazhdojnë t'i përdorin si klientë nga fusha e biznesit ashtu edhe klientë institucional: