Shërbimet

ECIKS ofron shërbime profesionale e konfidenciale për ndërmarrjet kosovare dhe investitorët e huaj potencial. Me përvojën, stafin profesional, zyrën qendrore në Vjenë, partnerët e tij në Kosovë dhe jashtë saj si dhe me njohuri të detajuara të mundësive në Kosovë dhe të nevojave të investitorëve potencial, ECIKS është në pozitë unike për të bërë këtë. Për më shumë, në kuadër të projektit për promovimin e investimeve, shumica e shërbimeve për ndërmarrjet kosovare dhe investitorët potencial në Austri, Gjermani dhe Zvicërr jane gratis.

 • Shërbime për ndërmarrjet kosovare

  • Identifikimin i partnerëve të huaj
  • Ndihmë në fushën e tregtisë me ndermarrjet nga Bashkimi Evropian
  • Identifikimi i investitorëve potencial për investime të përbashkëta
  • Ndihma në transferin e teknologjise dhe të Know-How
  • Konsulencë në fushën e biznesit dhe atë ligjore
 • Shërbimet për ndërmarrjet e huaja dhe investitorët potencial

  • Informata mbi mundësitë e investimeve
  • Informata dhe analiza të tregut
  • Ndihmë me institucionet lokale
  • Informata mbi ambientin e biznesit
  • Informata mbi kornizën ligjore
  • Identifikimi i partnerëve lokal
  • Hulumtimi i tregjeve të reja
  • Consulencë në fushën e biznesit dhe atë ligjore
  • Shërbime After-Care 
Vizitoni portfolion tonë për të parë listën e klientëve tanë të biznesit dhe klientëve institucional