Projektet e kaluara dhe te tashme te

Eciks

  • Perceptimi i investitoreve

   Kategoria

   Studim

   Periudha

   Dhjetor 2008 -

   Klienti

   FIAS/IIWB (Banka Botërore)

   Donatori

   FIAS/IIWB (Banka Botërore)

   Ne kete studim te FIAS / Banka Boterore, ECIKS jep kontributin e tij permes hulumtimit dhe perpilimit te pjeseve te studimit...

   Lexo më shumë
  • Zhvillimi i strategjisë kombëtare për promovimin e investimeve

   Kategoria

   Projekt

   Periudha

   Tetor 2008 - 

   Klienti

   Qeveria e Kosovës

   Donatori

   FIAS (Banka Botërore)

   Ne kuader te ketij projekti ECIKS i koordinon aktivitetet me FIAS / Banka Boterore dhe me Qeverine e Kosoves si dhe jep kontributin e tij ne zhvillimin e strategjise se pare kombetare per promovimin e investimeve. ..

   Lexo më shumë
  • Potencialet e sektorëve ekonomik dhe ndërmarrjeve në Kosovë

   Kategoria

   Studim

   Periudha

   Tetor 2005 - Nëntor 2005

   Klienti

   Qeveria e Kosovës

   Donatori

   Austrian Development Agency (ADA)

   Në kuadër të këtij projekti, ECIKS ka përpiluar një studim të detajuar rreth potencialeve të sektorëve ekonomik dhe ndërmarrjeve në Kosovë. Projekti është financuar nga ADA (Studimi në gjuhën gjermane mund të shkarkohet nga sekcioni i publikimeve)..

   Lexo më shumë
  • Promovimi i Investimeve të huaja në Kosovë

   Kategoria

   Projekt

   Periudha

   Nëntor 2006 - Nëntor 2009

   Klienti

   Qeveria e Kosovës

   Donatori

   Austrian Development Agency (ADA)

   Në kuadër të këtij projekti të propozuar nga ECIKS e të financuar nga ADA, ECIKS përfaqëson Agjencinë e Kosovës për Promovimin e Investimeve (IPAK) në rajonin gjermanofolës...

   Lexo më shumë