Projektet e kaluara dhe te tashme te

Eciks

Zhvillimi i strategjisë kombëtare për promovimin e investimeve

Kategoria

Projekt

Periudha

Tetor 2008 - 

Klienti

Qeveria e Kosovës

Donatori

FIAS (Banka Botërore)

Ne kuader te ketij projekti ECIKS i koordinon aktivitetet me FIAS / Banka Boterore dhe me Qeverine e Kosoves si dhe jep kontributin e tij ne zhvillimin e strategjise se pare kombetare per promovimin e investimeve. ..
<< prapa