Eciks Past And Currently

Projects

  • Promoting Economic Cooperation Between Switzerland and Kosovo

   Category

   Project

   Period

   October 2011 - September 2013

   Client

   Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO

   Donor

   Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO

   Promoting Trade and Economic Cooperation between Switzerland and Kosovo in cooperation with Chamber of Commerce Switzerland-Central Europe (SEC) .

   Read more
  • Regional Economic Development Project – Technical Support for small and medium businesses East Region Kosovo

   Category

   Project

   Period

   August 2011 - December 2011

   Client

   European Commission / CARE

   Donor

   European Commission / CARE

   Technical Support for small and medium businesses East Region Kosovo..

   Read more
  • Kosovo SME Promotion Program

   Category

   Project

   Period

   October 2012 - October 2015

   Client

   Austrian Development Cooperation (ADC) / Swiss Development Cooperation (SDC)

   Donor

   Austrian Development Cooperation (ADC) / Swiss Development Cooperation (SDC)

   The overall, long-term objective of this project is to contribute to the promotion of market-oriented private sector development in Kosovo and to foster global competitiveness of Kosovo’s SMEs in line with the principles of sustainable development, SME Development Strategy for...

   Read more
  • Promovimi i Investimeve të huaja në Kosovë

   Kategoria

   Projekt

   Periudha

   Nëntor 2006 - Nëntor 2009

   Klienti

   Qeveria e Kosovës

   Donatori

   Austrian Development Agency (ADA)

   Në kuadër të këtij projekti të propozuar nga ECIKS e të financuar nga ADA, ECIKS përfaqëson Agjencinë e Kosovës për Promovimin e Investimeve (IPAK) në rajonin gjermanofolës...

   Read more