Projektet e kaluara dhe te tashme te

Eciks

Potencialet e sektorëve ekonomik dhe ndërmarrjeve në Kosovë

Kategoria

Studim

Periudha

Tetor 2005 - Nëntor 2005

Klienti

Qeveria e Kosovës

Donatori

Austrian Development Agency (ADA)

Në kuadër të këtij projekti, ECIKS ka përpiluar një studim të detajuar rreth potencialeve të sektorëve ekonomik dhe ndërmarrjeve në Kosovë. Projekti është financuar nga ADA (Studimi në gjuhën gjermane mund të shkarkohet nga sekcioni i publikimeve)..
<< prapa